Shunsuke Kawamura– Author –

Shunsuke Kawamuraのアバター Shunsuke Kawamura

環境コンサル3年(土壌汚染対策法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法、等)、水処理5年、環境調査4年、合計12年間に渡り環境ビジネスに携わっています。

123...16